субота, 11. јун 2011.

Из историје задругарства

Текст: Из историје задругарства са сајта Задружног савеза Србије, даје сажет преглед историје задружног покрета.