субота, 29. март 2014.

The Guardian о одрживости задруга

На интернет страни британског дневника The Guardian је објављен текст о одрживости задруга:  Co-operatives are an inherently more sustainable form of business

субота, 08. март 2014.

О задружној демократији

На сајту Српски цитатни индекс је објављен чланак др. Драгана Ж. Марковића:
Задружна демократија у функцији модела демократизације политичких институција

Сажетак чланка:
Савременом друштву уместо посредне све је потребнија непосредна демократија. Задружна демократија заснована на изворним задружним принципима може бити драгоцен путоказ у трагању за најефикаснијим моделом демократизације политичких институција. Сходно томе у раду се закључује: да задружна демократија није привремена, него историјска алтернатива капитализму и представничкој демократији; што се задружна начела шире примењују, друштвено-економске једнакости се шире на целу друштвену репродукцију; значајна предност задругарства је у сарадњи, док се капиталистичко предузетништво одржава на општој конкуренцији; за разлику од најамних радника који за успех капиталистичког предузећа нису много заинтересовани, задругом непосредно управља ју сви задругари па су сви и заинтересовани за резултате њеног рада; задружна организација за разлику од политичке организације почиње из народа, а не из националног центра.

Чланак је објављен у пдф формату