понедељак, 25. април 2016.

Задруге и одговорно пословање

На британском задружном сајту Co-operative News  је објављен текст о задругама као одговорном бизнису.