петак, 30. мај 2014.

Водне задруге

Из закона о водама Републике Србије:
"Службени гласник РС", бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96

Цитат:

Члан 97.

У циљу одбране од штетног дејства вода или обезбеђења услова за коришћење вода,
заинтересована лица на мелиорационом подручју или делу мелиорационог подручја могу
основати водну задругу у складу са законом којим се уређују питања пословања и
оснивања задруге.


Члан 98.

Водна задруга је дужна да радове на одводњавању и наводњавању усклади са
плановима и програмима јавног водопривредног предузећа
.

Интернет Магазин Равница је објавио текст о водним задругама у области Шајкашка , Бачка.

Цитат:
Водне задруге су организације које су имале задатак да на водоплавним подручјима спроводе заштиту и одбрану од поплава, одводе сувишне воде, исушују земљиште.

 

субота, 10. мај 2014.

Енергетска задруга Biomass Energy Coop

У енглеском граду Манчестеру ради енергетска задруга Biomass Energy Coop.
Задруга се бави инсталацијом котлова на биомасу.

Цитат:

"We are a leading co-operatively owned business that specialises in the installation of biomass boiler systems.  We are committed to providing green, sustainable energy solutions in a fair and commercially attractive way so that all can benefit."