субота, 20. октобар 2012.

Задругарство у Канади: Потрошачка задруга Burnaby Co-op

У Канади је развијен задружни покрет. У канадском граду Burnaby, близу Ванкувера, постоји
потрошачка задруга Burnaby Co-op. Задруга је основана 1980. године. На сајту задруге се налазе основне информације о начину пословања задруге.

субота, 06. октобар 2012.

Блог Economix: чланци о задругарству

На блогу Economix америчког дневног листа The New York Times објављени су чланци о задругарству:

Workers of the World, Incorporate

The Year of the Cooperative