субота, 25. октобар 2014.

Задругарство у свету: World Co-operative Monitor

На сајту организације-Европски истрaживачки институт за задружна и социјална  предузећа Euricse објављен је извештај о задругарству у свету за 2014: World Co-operative Monitor.

субота, 11. октобар 2014.

Задругарство у Канади: Радничка задруга Your Local Market Co-op

У канадском граду Stratford основана је радничка задруга Your Local Market Co-op.
Задруга је по делатности пекара. На сајту YouTube  је објављен видео о раду задруге.