среда, 24. август 2016.

Сајт Агроклуб: Оснивање задруге у Грабовици

На сајту Агроклуб објављен је текст о оснивању задруге у Грабовици крај Кладова:

Одржан скуп посвећен опстанку газдинстава

Цитат:

Бечка организација "Словенска унија" у сарадњи са Националном задругом "СПАС" - Сабор произвођача агропривреде Србије, из Краљева, у Грабовици код Кладова отворила је пољопривредну задругу са циљем да се помогне пољопривредницима и том прликом организовала стручни скуп са темом "Брига са опстанак породичних пољопривредних газдинстава".

среда, 10. август 2016.

Сајт Макроекономија: Правци развоја земљорадничког задругарства у Србији

На сајту Макроекономија, објављен је чланак професора др. Миладина Шеварлића:

Правци развоја земљорадничког задругарства у Србији

Цитат:

Земљорадничке задруге су скоро 160 година основни облик удруживања власника ситних породичних пољопривредних газдинстава у Србији. Оне им омогућавају побољшавање конкурентности и економских резултата које појединачна породична газдинства не могу да остваре у набавци репроматеријала и средстава рада за организовање пољопривредне производње и у пласману својих релативно малих и тржишно непрепознатљивих вишкова пољопривредно-прехрамбених производа.