уторак, 16. фебруар 2016.

Задруге и одрживи развој

На сајту међународне организације радничких задруга CICOPA објављена је студија о задругама и одрживом развоју: Cooperatives as builders of sustainable development