среда, 04. новембар 2015.

Портал Агроклуб о нацрту Закона о задругама

На порталу Агроклуб објављен је чланак о нацрту Закона о задругама.

Цитат:

Нацрт предвиђа постојање земљорадничких, односно пољопривредних, стамбених, потрошачких, занатских, студентских, омладинских, ученичких, здравствених и еколошких и других задруга за обављање производње, промета робе, вршења услуга и других делатности у складу са законом. Професор Шеварлић истиче да је неопходно постојање задруга у свм областима, да треба дозволити и штедно-кредитно задругарство.