среда, 14. децембар 2011.

Идентитет и функционисање задругарства


Текст са промотивног  материјала  Световања: Стање и перспективе задругарства-2, које је одржано на Пољопривредном Факултету у Земуну, 13. 12. 2011. :
Три међународно призната елемента идентитета задруге (1995) по којима се оснивају и послују правна лица у задружном сектору у свету (задруге, задружна предузећа и задружни савези) су: дефиниција задруге , задружне вредности и задружни принципи.
·         Задруга  је аутономна асоцијација лица добровољно удружених да би задовољили своје заједничке економске, социјалне и културне потребе и жеље кроз заједнички поседовано демократски контролисано предузеће.
·         Задружне вредности чине основне (самопомоћ, једнакост, демократија, праведност, солидарност и самоодговорност) и етичке вредности (поштење, отвореност, брига за друге и друштвена одговорност).
·         Задружни принципи су: добровољно и отворено чланство, демократска контрола чланова, економска партиципација чланова, аутономија и независност; образовање, обука и информисање; међузадружна сарадња и брига за заједницу.
Три основне категорије организовања и функционисања задругарства су: задружни покрет, задружни сектор и задружни систем.
·         Задружни покрет чине људи и идеје посвећени задругарству као покрету „за сва времена“ и моделу интересног удруживања „за све људске активности“.
·         Задружни сектор укључује целокупну економију коју воде задруге и задружна предузећа. Он се разликује се разликује од остала три сектора савремене економије: профитног или приватног, јавног или државног и непрофитног сектора.
·         Задружни систем чине задруге другог степена односно савези (алијансе) који могу бити територијални (основни, регионални, покрајински, национални и међународни) и секторски по делатностима у којима послују задруге чланице (пољопривредни, рибарски, потрошачки, кредитни, стамбени, занатски, осигуравајући, здравствени, туристички,...)

Нема коментара:

Постави коментар